Prices - Preisen
2010 - UNTERKUNFTSPREISE - ACCOMMODATION RATES (Euro)
APPARTEMENT / APARTMENT
(per apartment)
V & X VI & IX VII & VIII
1 & 5: A2+2
. . .
2 & 6: A2+2
. . .
3 & 4 & 7: A4+2
. . .
KURTAXE / RESIDENCE TAX
included in price / in Preis imbegriffen
3. floor/Stock
Apartments Kate, Brela - house, aerial view